Jak należy przygotować nawierzchnię przed układaniem kostki brukowej?

Kostka brukowa to popularny materiał używany powszechnie do utwardzania nawierzchni chodników, deptaków, alejek ogrodowych, parkingów, placów zabaw, terenów rekreacji sportowej, a także przydomowych podjazdów i ścieżek. Gdyby jednak układać kostkę brukową bezpośrednio na gruncie, bez uprzedniego przygotowania podłoża, nawierzchnia mogłaby się zapadać, pękać pod wpływem mrozu, a poruszające się po niej pojazdy utworzyłyby koleiny. Dlatego kostkę brukową kładzie się na równej, odpowiednio spreparowanej warstwie kruszywa zwanej podbudową. W jaki sposób się ją tworzy?

 

Etap I: ustalenie grubości podbudowy 

chodnik przy trawnikuPodbudowa spełnia w nawierzchni brukowanej podwójną funkcję. Po pierwsze pozwala na równomierne rozłożenie obciążeń powierzchniowych i przeniesienie ich na grunt. Po drugie, jako warstwa filtracyjna, reguluje przepływ wód opadowych do gruntu i zapobiega ich zaleganiu na powierzchni kostki. Stopień, w jakim warstwa podbudowy zdolna będzie spełniać te zadania uzależniony jest przede wszystkim od jej grubości. Podłoże nasączone wodami gruntowymi wymaga wysypania grubszej warstwy podbudowy; na gruntach suchych wystarcza warstwa 20-centymetrowa.

Pamiętajmy jednak, że grubość należy dobrać również do obciążeń, na jakie będzie narażona brukowana powierzchnia. Jeśli układamy kostkę brukową na terenie, po którym będą poruszały się autobusy lub samochody ciężarowe, grubość podbudowy powinna wynieść od 30 do 40 cm. Jeśli jednak budujemy chodnik, plac zabaw, ścieżkę ogrodową lub rowerową, wystarczy nam podbudowa płytka (10-15 cm).

 

Etap II: wybór kruszywa 

Podbudowę wykonuje się z kruszywa o frakcji 30-60 mm, co pozwala na zapewnienie jej właściwości filtrujących wodę do gruntu. Najczęściej stosuje się tłuczeń, żwir, grys lub żużel, a w przypadku budowy nawierzchni przeznaczonej dla ruchu pieszego, można użyć też pospółki (mieszaniny piasku i żwiru).

Dla zwiększenia wytrzymałości brukowanej nawierzchni można dodatkowo wysypać na wierzch podbudowy drugą warstwę kruszywa, ale o mniejszej frakcji (< 30 mm).

 

Etap III: zagęszczanie podłoża 

Tworząc podbudowę o grubości kilkudziesięciu centymetrów, należy wysypywać ją stopniowo (po 10 cm kruszywa) i utworzone kolejno warstwy zagęszczać mechanicznie przy pomocy odpowiednich urządzeń. W procesie tym powinno się ustalić i zachować stałe nachylenie podbudowy (nie mniejsze niż 3 %), które umożliwi spływanie wód opadowych z powierzchni bruku.

 

Etap IV: warstwa wyrównująca 

Ostatnim elementem przygotowania nawierzchni pod ułożenie kostki brukowej jest wysypanie warstwy wyrównującej, tzw. podsypki. Jest to 3-5 centymetrowa warstwa piasku lub drobnoziarnistego żwiru, która wymaga precyzyjnego wyrównania, gdyż to na jej powierzchni układać będziemy kostkę. Tej warstwy nie należy zagęszczać.

Prawidłowo przygotowane pod kostkę brukową podłoże zapewni właściwą nośność i wytrzymałość nawierzchni, dzięki czemu, niezależnie od jej przeznaczenia, pozostanie równa i nienaruszona przez długie lata.

Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego.

Czytaj więcej